Craps personer

Ett Craps spel består av en hel del olika personer och dessa olika personer har olika roller kring bordet. Även om du spelar över nätet så kommer du att på något vis stöta på dessa olika roller, både hos dem som anses vara de bästa spelbolagen just nu och hos de mindre kända sajterna. För att spelet ska fungera så krävs det att följande personer finns närvarande kring crapsbordet:

Shooter
I Craps så spelar man ett antal spelomgångar där spelarna turas om att kasta tärningarna, en i taget. Den spelare som för tillfället kastar tärningarna kallas för Shooter. En Shooter måste placera sin satsning på the Line.

Players
Kring Crapsbordet samlas förstås andra spelare. Dessa kallas helt enkelt för Players. Det är till exempel folk som väntar på att det ska bli deras tur, att de ska få bli Shooters. Självklart finns också möjligheten för de som är samlade kring Crapsbordet att spela på Shooterns tärningskast.

Personal kring Crapsbordet
I Craps jobbar ett antal personer kring bordet för att spelet ska kunna skötas så smidigt som möjligt. Ett stort Crapsbord har plats för 24 spelare och då är det totalt fyra personer som jobbar kring bordet. Ett mindre Crapsbord har plats för 8 spelare och då är det bara en dealer som sköter allt kring bordet. Om man spelar vid ett större Crapsbord så brukar det finnas två Dealers, en Stickman och en Boxman. Dessa är placerade så att det finns en person på vardera sida vid bordet, vilket innebär att det alltid finns någon ur personalen nära samtliga spelare.

Dealers
I Craps finns det två stycken Dealers som håller koll på varsin sida av Crapsbordet. Dessa Dealers kan till exempel placera Shooterns och de andra spelarnas satsningar enligt spelarnas instruktioner ifall man själv inte når dit man vill lägga ett bet.

The Stickman
The Stickman är den person som håller koll på spelet och som ropar ut resultatet av Shooterns kast. Han eller hon ger också Shootern tärningarna genom att använda sig av en lång, böjd pinne som når över hela bordet. Han är också den som uppmanar till fler bets.

The Boxman
Förutom The Stickman så finns också en person som kallas för The Boxman. Det är han eller hon som är bankiren i spelet. Han eller hon är placerad mittemot The Stickman och mitt emellan de två dealers som finns på varsin sida av bordet. Det är The Boxman som håller koll på alla satsningar och vinster och som har koll på alla spelmarker.

Drug Synthroid Online (Levothyroxine) is used for treating low thyroid hormone levels and certain types of goiters. Abilify (Aripiprazole) is used for treating agitation caused by schizophrenia or bipolar disorder, depression. Click to see full text here: